Jak správně reklamovat

KDE ZBOŽÍ VRÁTIT

1. Zboží můžete vrátit osobně do 14 dní od doručení v kontaktním místě na adrese: Milena Regentová, ČS.Armády 213, Chrudim, 53701

2. Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží do 14 dní od doručení na adresu: Milena Regentová, ČS.Armády 213, Chrudim, 53701

Zboží je nutno uvést do původního stavu (předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu). Vracené zboží prosím dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 pracovních dní od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na adresu: Milena Regentová, ČS.Armády 213, Chrudim, 53701. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. K vrácenému zboží je nutno vždy přiložit dokument (kopii dokladu), který potvrdí, že jste zboží zakoupili u „IBluxus.cz“, což usnadní identifikaci daného zboží a požadavku. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@ibluxus.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 • AURA VIA
 • AVANTGARD
 • BABELL
 • BAPON
 • BASBLEU
 • CORNETTE
 • ČR
 • DAREX DESSOUX
 • DONELLA
 • DONNA
 • DOTEX
 • EVONA
 • FIORE
 • LUTEX
 • TRISPOL
 • WOLF